طراحی عالی, کیفیت بالا و عملکرد فوق العاده
مناسب برای موتور های یاماها

به وبسایت رسمی APS خوش آمدید

پروانه قایق

13 1/2 x 15-K

پروانه قایق

مدل

دندانه های شفت

جنس

رنگ

13 1/2 x 15-K

15

آلیاژ آلومینیوم

سفید

چرخش

طول

ارتفاع

قطر سوراخ

راستگرد

13 1/2"

"6.1

"4.33