طراحی عالی, کیفیت بالا و عملکرد فوق العاده
مناسب برای موتور های یاماها

به وبسایت رسمی APS خوش آمدید

پروانه قایق

11 1/8 x 13-G

پروانه قایق

مدل

دندانه های شفت

جنس

رنگ

11 1/8 x 13-G

13

آلیاژ آلومینیوم

سفید

چرخش

طول

ارتفاع

قطر سوراخ

راستگرد

11 3/8"

"5.9

"3.5