طراحی عالی, کیفیت بالا و عملکرد فوق العاده
مناسب برای موتور های یاماها

به وبسایت رسمی APS خوش آمدید

پروانه قایق

9 1/4 x 10 1/2-J

پروانه قایق

مدل

دندانه های شفت

جنس

رنگ

9 1/4 x 10 1/2-J

8

آلیاژ آلومینیوم

سفید

چرخش

طول

ارتفاع

قطر سوراخ

راستگرد

9 1/4"

"4.13

"2.95