طراحی عالی, کیفیت بالا و عملکرد فوق العاده
مناسب برای موتور های یاماها

به وبسایت رسمی APS خوش آمدید

پروانه قایق

7.8 x 8

پروانه قایق

مدل

دندانه های شفت

جنس

رنگ

7.8 x 8

12

آلیاژ آلومینیوم

سیاه

چرخش

طول

ارتفاع

قطر سوراخ

راستگرد

7.8"

"3.15

"1.97