طراحی عالی, کیفیت بالا و عملکرد فوق العاده
مناسب برای موتور های یاماها

به وبسایت رسمی APS خوش آمدید

پروانه قایق

9 7/8 x 13-F

پروانه قایق

مدل

دندانه های شفت

جنس

رنگ

9 7/8 x 13-F

10

آلیاژ آلومینیوم

سفید

چرخش

طول

ارتفاع

قطر سوراخ

راستگرد

9 7/8"

"4.33

"3.35